Wersja mobilna     +   Dodaj wydarzenie    Dodaj aktualność    Dodaj galerię    Zgłoś temat    Dodaj ogłoszenie    Dodaj ofertę  
Przeczytaj:
Rozmiar tekstu:
AAA
BIŁGORAJ
2021.06.14 09:36

Odpowiedź wiceprezesa Arion Szpitale Sp. z o.o. na list otwarty w sprawie biłgorajskiego szpitala

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski wystosował list otwarty do mieszkańców Biłgoraja dotyczący sytuacji biłgorajskiego szpitala. W odpowiedzi na przytoczone zarzuty, w imieniu zarządu spółki Arion Szpitale Sp. z o.o., głos zabrał wiceprezes Karol Stpiczyński. Poniżej publikujemy pełną treść stanowiska.
Odpowiedź wiceprezesa Arion Szpitale Sp. z o.o. na list otwarty w sprawie biłgorajskiego szpitala
Odpowiedź wiceprezesa Arion Szpitale Sp. z o.o. na list otwarty w sprawie biłgorajskiego szpitala

Do
Pana Marcina Romanowskiego
Prezesa Zarządu Okręgowego Solidarnej Polski


Odpowiedź na list otwarty w sprawie Szpitala w Biłgoraju

Jako współzarządzający spółką Arion Szpitale Sp. z o.o. (od 3 lat w nieprawomocnej upadłości) i obecnie członkowie jej Zarządu w odpowiedzi na Pana wystąpienie w formie listu otwartego do mieszkańców, chcemy zwrócić się do Pana z uprzejmą prośbą o uaktualnienie i uszczegółowienie własnej wiedzy na temat, jak Pan to wskazuje “spraw sądowych" dot. szpitala w Biłgoraju i jego kierownictwa.

Otóż, od 12 maja 2018 roku, szpitalem zarządza syndyk, nadzorowany na bieżąco przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Niemniej, winni jesteśmy zarówno Panu jak i opinii publicznej ujawnić tło tzw. spraw sądowych o których Pan mówi; tak aby każdy mógł wyrobić sobie zdanie na temat tego, kto jest pokrzywdzony w sprawie i kto mówi prawdę.

Po pierwsze, upadłość Spółki ogłoszono 12 marca 2018 roku pomimo tego, że w tym dniu ani wcześniej nie był nawet złożony wniosek o jej ogłoszenie przez osobę uprawnioną. Co więcej, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział ds. upadłościowych rozpoznał wniosek złożony przez byłego naszego wspólnika Piotr Rucińskiego

pomimo posiadania informacji z Sądu Apelacyjnego w Lublinie, że do 15 marca 2018 roku zdecyduje on ostatecznie czy Piotr Ruciński został prawidłowo odwołany z Zarządu i w związku z tym, czy mógł złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki. Sąd Rejonowy nie oglądając się na nikogo ogłosił więc upadłość na trzy dni przed postanowieniem Sądu Apelacyjnego, który zakwestionował możliwość złożenia wniosku przez ww. osobę. Upadłość więc ogłoszono na siłę nie posiadając nawet wniosku o jej ogłoszenie złożonego przez osobę uprawnioną i zrobiono to przy pełnej wiedzy o terminie podjęcia decyzji przez Sąd Apelacyjny. Co ciekawe żaden wierzyciel Spółki za wyjątkiem podmiotów powiązanych z ww. osobą Piotra Rucińskiego nigdy nie złożył wniosku o upadłość Spółki. Jedynym zainteresowanym w upadłości jest Piotr Ruciński, który naszym zdaniem stara się zacierać ślady działalności swojej i żony w Spółce i działa wprost na szkodę wierzycieli, w tym Skarbu Państwa.

Musi Pan również wiedzieć, że Piotr Ruciński został wyrzucony z Zarządu Spółki dlatego, że wciągnął Spółkę w proceder handlu lekami, który my oceniamy jako proceder nielegalny i który na nasz wniosek od 3 lat jest w polu zainteresowania CBA oraz Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Nie wiemy, dlaczego wyjaśnienie tej sprawy trwa tak długo, niemniej informowaliśmy Ministra Sprawiedliwości o tej sprawie. I pomimo tego, że pan Ruciński został prawidłowo odwołany z Zarządu, sąd ogłosił upadłość Spółki, posiłkując się opiniami osób zatrudnianych przez p. Rucińskiego a to m.in. Joanny Opalińskiej, oskarżonej za zaniżanie wycen jako syndyk przed sądem (2018 rok) a współpracującej również m.in. z bohaterami afery reprywatyzacyjnej w Warszawie (informacje ogólnie dostępne w internecie).

Dla Pana wiedzy, Spółka Arion Szpitale Sp. z o.o. zanotowała za rok 2017 zysk na poziomie ok. 3 mln zł i dlatego do dzisiaj w masie upadłości jest podatek CIT za 2017 rok. Termin zapłaty tego podatku był na 30 marca 2018 roku jednak Sądu Rejonowego to nie interesowało.

Bo przecież podatki i wpływy budżetowe biorą się ze Skarbu Państwa a nie z pracy ludzi, prawda? Co ciekawe w kwietniu 2021 roku biegła sądowa wyceniła wartość Spółki w styczniu 2018 roku dalej na kwotę ponad 3 miliony złotych. Ogłoszono więc upadłość Spółki, której majątek netto wynosił 3 miliony złotych i była to Spółka dochodowa.

Przypomnieć należy, że w 2010 roku, kiedy przejmowaliśmy Szpital, generował on straty na poziomie ok. 2 milionów złotych miesięcznie a kontrakt z NFZ miał na niewiele ponad 20 milionów złotych rocznie, czyli roczne straty z działalności przewyższały wpływy Szpitala. W ciągu sześciu lat funkcjonowania SP ZOZ przed rokiem 2010 starostwo powołało 14 dyrektorów a zadłużenie palcówki osiągnęło około 37 mln złotych. Dla porównania, po 7 latach naszej pracy, szpital przyniósł 3 miliony zysku rocznie zaś kontrakt miał na poziomie blisko 40 milionów złotych. Te pieniądze mogły zostać wydatkowane na poprawę opieki nad pacjentami. Nie zostaną, bo pozostaną w dyspozycji syndyka i Sądu. Podczas kontroli Izby Celno Skarbowej ustalono niezbicie prawidłowość naszych wszelkich rozliczeń i wydatkowanie środków na cele służące ochronie zdrowia i życia ludzi i warto to wskazać, bowiem narosło wokół naszej pracy dużo mitów. Mity te były powielane dla prywatnych celów przez Starostwo, syndyka a nawet czasami Sąd upadłościowy, który nie dysponując pełnym obrazem sprawy powtarzał to czym karmił go syndyk i informacjami pochodzącymi ze Starostwa, zupełnie nie weryfikując tych informacji.

Warto również wskazać, że Piotr Ruciński w celu zatarcia śladów procederu handlu lekami najpierw zawłaszczył dokumenty Spółki i wydał je zdekompletowane dopiero po przeszukaniu domu przez Prokuraturę. Następnie chciał doprowadzić do upadłości Arion Szpitale. Sp. z o.o. w każdy możliwy sposób. Ten scenariusz niestety się spełnia chociaż naszym zdaniem upadłość Spółki odbędzie ze szkodą dla pacjentów. Spyta Pan dlaczego, ano dlatego między innymi, że Starostwo Powiatowe otrzymywało od Spółki rocznie ponad 1,5 miliona złotych z tytułu czynszu budynków i wyposażenia szpitala, więc jak łatwo policzyć Starostwo otrzymało od Arion Szpitale ponad 15 milionów złotych w ciągu ostatniej dekady za dzierżawę budynków i sprzętu. Jeśli deklaracje polityków lokalnych byłyby prawdziwe, to dlaczego to Starostwo zatroskane o poziom świadczeń zdrowotnych przez 7 lat od 2010 r. do 2017 r. nie inwestowało w sprzęt, kadrę a jedynie drenowało kasę szpitalną? Dlaczego Starostwo zgłosiło do masy i upadłości nieistniejąca wierzytelność w kwocie ponad 2 miliony złotych? Zgłosiło do prokuratury doniesienie o podejrzeniu wyimaginowanego “przestępstwa", szkody wielkich rozmiarów w związku z rzekomym brakiem sprzętu medycznego. Czy zainteresował się Pan co zrobiła prokuratura w tych sprawach?

Wadliwe pojmowanie dobra pacjentów przez Starostwo ujawniło się w okresie pandemii covid-19, gdzie szpital był istotnym dla województwa podmiotem w walce z pandemią. Kierowane do Rady Powiatu wnioski spotykały się albo ze zdecydowaną odmową, albo wręcz stanowiły podstawę do wszczynania kontroli i szykanowania Szpitala w tym niezwykle trudnym okresie. Dlaczego w końcu Spółka Arion Szpitale Sp. z o.o. musiała za pieniądze uzyskiwane z NFZ na leczenie pacjentów płacić czynsz do Starostwa a Starostwo nie dawało nic w zamian? Nie musi Pan odpowiadać na pytania, proszę jednak nie twierdzić, że reforma kierownictwa cokolwiek zmieni, albowiem obecnie szpitalem zarządza Sąd do spółki z syndykiem i może to trwać bardzo długo czego musi Pan mieć świadomość. Stwierdzenie o "poszkodowanych" pacjentach jest obraźliwe dla personelu szpitala i całkowicie nieprawdziwe. Szpital funkcjonuje jako szpital powiatowy i spełnia wszelkie wymogi określone prawem. Dodatkowo posiada certyfikaty ISO 9001. Przeprowadzane wizyty audytorskie potwierdziły spełnianie wszelkich norm związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Zgodność z normami i wymogami potwierdziły liczne kontrole z NFZ, konsultantów wojewódzkich i innych instytucji państwowych, często inspirowane przez ludzi, którzy pragną destabilizować funkcjonowanie szpitala i działają z niskich pobudek, często wynikających z ich ambicji i chęci zaistnienia na kierowniczych stanowiskach w szpitalu. Nie zna Pan realiów funkcjonowania szpitala w chwili obecnej, bowiem wbrew składanym deklaracjom nie zamieszkał Pan w Biłgoraju. Warto więc przypomnieć co Pan mówił:

"Poważnie traktuję także zobowiązania. Jeśli dostałem misję od całej formacji Zjednoczonej Prawicy, by kandydować z tego Regionu, to dla mnie naturalna decyzja, że z miejsce tym powinienem związać znaczną część swojego życia. Tutaj osiąść, tutaj płacić podatki, tutaj chodzi do sklepu - Oczywiście, jeśli dane nam będzie rządzić, pracować nadal w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ten czas będzie musiał być dzielony między Biłgoraj, a Warszawę. Nie tylko na czas kampanii, ale mam nadzieję po ten kampanii zamieszkałem w Biłgoraju, by być blisko wyborców i wsłuchiwać się w ich potrzeby." (cytat z artykułu: http://www.bilgoraj.com.pl/bilgoraj-ma-swego-wiceministra-marcin-romanowski-zamieszkal-w miescie-nad-lada"4,11,11,1,23203,n.html)

Zrozumiałe jest, że obciążenie Pana obowiązkami zawodowymi i naukowymi uniemożliwia przebywanie w Biłgoraju. Dlatego myślimy, że osoba na tak eksponowanym stanowisku i pełniąca odpowiedzialnie powierzone mu funkcje jest w stanie obiektywnie weryfikować źródła informacji i nie przyjmować jako pewne wątpliwej treści wiadomości, mimo że pochodzą od osób osobiście Panu znanych, a tym bardziej publikować swojego zdania skierowanego do mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej, bowiem wprowadza to w błąd odbiorców informacji i wzbudza uczucie niepokoju, i niczym nie uzasadnionej dezinformacji. Jeśli zaś chodzi o kierownictwo szpitala, czy poznał ich Pan? Czy kiedykolwiek spotkał się z nimi? Na jakiej podstawie stwierdza Pan, że to co napisał w liście otwartym jest prawdą?

I na koniec, czy naprawdę uważa Pan, że Szpital w Biłgoraju poza siecią szpitali to sukces Sądu Rejonowego czy Starostwa a może osób zamieszanych w nielegalnych handel lekami i osobiście Piotra Rucińskiego? Co dalej? Czy "nowy" szpital uzyska kontrakt i skąd pewność, że tak się stanie? Czy zdaje Pan sobie sprawę, że nowy Szpital nie będzie miał na zawołanie odpowiedniego bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii a przez to, jak w takim razie przystąpi do konkursu ofert? Oczywiście teraz wiatry polityczne sprzyjają - tożsamość władzy wojewódzkiej i powiatowej pomaga, ale co będzie, jeżeli wróci dwubiegunowość i struktury państwa zechcą ukarać samorządowy szpital, który będzie poza siecią? Dlaczego nie zajął się Pan próbą wyłudzenia ze Spółki ponad 2 milionów złotych przez osoby reprezentujące Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, poprzez zgłoszenie nieistniejącej wierzytelności?

Karol Stpiczyński
wiceprezes zarządu


Red.
REKLAMA
Oceń:
0 głosów
Odpowiedź wiceprezesa Arion Szpitale Sp. z o.o. na list otwarty w sprawie biłgorajskiego szpitala, 0 out of 5 based on 0 ratings
Red. dodany
 
Odsłon: 4656
Dodaj zdjęcie

Waszym zdaniem (2)

Podaj login i hasło:
Login:
Hasło:
Skomentuj na forum:
Zarejestruj się
Jesteś już zarejestrowany na bilgorajska.pl? Zaloguj się
Imie lub nazwa:
Treść komentarza:
Przepisz niebieski tekst z obrazka wyżej:
Na forum istnieje możliwość oceny wypowiedzi, można oddawać głosy pozytywne jak i negatywne.
Najwyżej oceniane komentarze
JKlemens  A to PiS-lamskie gnoye. Nic nie robią tylko listy piszą otwarte. Mieliście uzdrowić szpital, miał być porządek i wzorowa służba zdrowia. A co jest? Burdel PiS-owski. To nie są ludzie, to są złodziejskie wilki tylko są zdolni Panu Trzaskowskiemu wbijać szpilki.
14 czerwca 2021
+16
-2
Ostatnio dodane komentarze
JKlemens   A to PiS-lamskie gnoye. Nic nie robią tylko listy piszą otwarte. Mieliście uzdrowić szpital, miał być porządek i wzorowa służba zdrowia. A co jest? Burdel PiS-owski. To nie są ludzie, to są złodziejskie wilki tylko są zdolni Panu Trzaskowskiemu wbijać szpilki.
14 czerwca 2021
+16
-2
Grzegorz z Chetyna   Sprawa powyższa, jak najbardziej nadaje się do znanego programu w Polsacie "Chamstwo w państwie"... :(
14 czerwca 2021
+9
-2
Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
reklama
reklama
REKLAMA
REKLAMA

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
we wtorek, godzina 10:15 Biłgoraj
Były poseł skazany. Wyrok usłyszał też inspektor w wydziale komunikacji
Jest nieprawomocny wyrok sądu w sprawie byłego posła Piotra O. Za kupienie za łapówkę prawa jazdy został skazany na 1 rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata, ma też zapłacić grzywnę. Ukarany został też inspektor Starostwa Powiatowego Krzysztof L.
we wtorek, godzina 11:47 Biłgoraj
Oświadczenie burmistrza po obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego
dzisiaj, 11:01 Biłgoraj
2. stopień zagrożenia. Ostrzeżenie dla powiatu przed burzami
29 lipca 2021 Zagrody
Policjanci poszukują świadków śmiertelnego wypadku
Policjanci z Biłgoraja poszukują świadków tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło 3 sierpnia 2020 roku około godziny 16:00 na DW 835 w miejscowości Zagrody. Kierowca fiata jadący z przyczepką z nieustalonej przyczyny na łuku jezdni zjechał na przeciwny pas ruchu wprost pod jadący z naprzeciwka ciągnik siodłowy marki Volvo. Policjanci kierują apel do wszystkich, którzy w tym czasie podróżowali tą trasą.
dzisiaj, 10:48 Lubelszczyzna
Wzrost zakażeń na Lubelszczyźnie
w środę, godzina 20:23 Biłgoraj
Piknik z Konstytucją. Do Biłgoraja przyjechali m.in. sędziowie Tuleja i Czajka
w niedzielę, godzina 23:38 Biłgoraj
W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej okręg Zamość rejon Biłgoraj oraz burmistrz Biłgoraja zaprosili do uczestnictwa w uroczystościach patriotyczno - religijnych z okazji 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
we wtorek, godzina 18:48 Biłgoraj
Pielgrzymi w Biłgoraju
w środę, godzina 11:11 Biłgoraj
Pielgrzymi z Biłgoraja wyruszyli na szlak
w sobotę, godzina 13:22 Sól
Operacja Czysta Rzeka na Białej Ładzie
W sobotnie przedpołudnie 31 lipca ekopatrol Operacji Czysta Rzeka odwiedził powiat biłgorajski. Celem było sprzątnie Białej Łady na odcinku od Soli do Rudy Zagrody.
dzisiaj, 10:25 Powiat
56-latek nie dał się oszukać
dzisiaj, 10:21 Biłgoraj
Znaleziono dwie suczki
23 lipca 2021 Biłgoraj
Zaprezentowano koncepcję przebudowy szpitala
W piątkowe popołudnie 23 lipca odbyła się sesja Rady Powiatu w Biłgoraju. Podczas obrad przedstawiona została koncepcja rozbudowy szpitali w Biłgoraju oraz budynku w Tarnogrodzie. W Biłgoraju ma powstać SOR oraz lądowisko dla helikopterów. Co jeszcze się zmieni?
w niedzielę, godzina 21:40 Górecko Kościelne
Charytatywny festyn z Rafałem Brzozowskim
w poniedziałek, godzina 13:52 Biłgoraj
Czołówka na trasie Okrągłe - Smólsko
28 lipca 2021 Smoryń
Potwierdzono ognisko ASF w powiecie biłgorajskim
W jednym z gospodarstw w Smoryniu w gminie Frampol potwierdzono ognisko afrykańskiego pomoru świń. To pierwsze ognisko choroby w naszym regionie w tym roku. Jak poinformował Główny Inspektorat Weterynarii wdrożono procedury likwidacji ogniska.
w środę, godzina 12:04 Gromada
Próba kradzieży katalizatora w Gromadzie. Policja poszukuje sprawców
dzisiaj, 09:09 Goraj
Gra uliczna z kolorowym motywem
23 lipca 2021 Biłgoraj
Jest dofinansowanie na budowę hali sportowej przy biłgorajskiej "Jedynce"
W czwartek 22 lipca ogłoszono wyniki głównego naboru do programu "Sportowa Polska" w trzech kategoriach: inwestycje lokalne w szkołach, klubach sportowych oraz te ogólnodostępne. Dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 374 mln zł otrzyma 260 inwestycji sportowych. Wśród dofinansowanych wniosków znalazła się m.in. budowa Centrum Rehabilitacyjno-Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Biłgoraju.
w środę, godzina 09:58 Biłgoraj
Skradziono szczeniaka
dzisiaj, 08:32 Obsza
Rajd rowerowy i piknik w Obszy
dzisiaj, 08:55 Biłgoraj
Sprzeciw mieszkańców wobec planów modernizacji autodromu. Driftowi mówią stanowcze nie!
Mieszkańcy ulicy Motorowej, przy której znajduje się biłgorajski autodrom protestują przeciwko pomysłowi przebudowy obiektu i chcą konsultacji społecznych w tej sprawie. Chodzi przede wszystkim o drift (zarówno zawody i jazdy szkoleniowe) i związane z tym uciążliwości. Wystosowali oficjalne pismo do Starostwa Powiatowego, w którym zawarli swoje obawy. Co napisali?
dzisiaj, 08:06 Kraj
Uwaga na próby oszustwa na urząd skarbowy
w środę, godzina 09:09 Obsza
Policja na festynie
 
telRedakcja telefon

533 188 100

alarmSkrzynka alarmowa

alert@bilgorajska.pl

emailRedakcja e-mail

redakcja@bilgorajska.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone bilgorajska.pl Projekt graficzny CePixel wykonanie eball hosting home.pl