Wersja mobilna     +   Dodaj wydarzenie    Dodaj aktualno¶ć    Dodaj galerię    Zgło¶ temat    Dodaj ogłoszenie    Dodaj ofertę  
Przeczytaj:
Rozmiar tekstu:
AAA
BIŁGORAJ
2016.08.26 16:06

Komendant Michoński pożegnał się ze służb±

Dzi¶ tj 26 sierpnia 2016 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Biłgoraju odbyło się uroczyste pożegnanie odchodz±cego ze służby na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju st. bryg. Krzysztofa Michońskiego. - Ciężko mi dzi¶ przemawiać. Co po mnie zostaje w komendzie będzie służyć wszystkim strażakom, a tak naprawdę wszystkim mieszkańcom gdyż będzie wykorzystywane w działaniach ratowniczych - mówił st. bryg. Krzysztofa Michoński.
Komendant Michoński pożegnał się ze służb±
Komendant Michoński pożegnał się ze służb±

W uroczysto¶ci udział wzięli m.in. Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepan Goławski, starosta arian Tokarski, przewodnicz±cy Rady Powiatu Pan Kazimierz Paterak, kapelan powiatowy straży pożarnych ks. kan. Krzysztof Gajewski, kierownicy współpracuj±cych instytucji rz±dowych, wójtowie i burmistrzowie z powiatu biłgorajskiego, a także komendanci miejscy i powiatowi z terenu województwa lubelskiego i emeryci pożarnictwa i funkcjonariusze KP PSP w Biłgoraju.
Zgromadzeni go¶cie podziękowali serdecznie odchodz±cemu komendantowi st. bryg. Krzysztofowi Michońskiemu za wieloletni± współpracę w budowaniu bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu.
W trakcie uroczysto¶ci przedstawiono przebieg służby odchodz±cego komendanta.
St. bryg. Krzysztof Michoński rozpocz±ł służbę 1 sierpnia 1987 r. od podjęcia nauki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera pożarnictwa oraz stopień młodszego kapitana. Po jej ukończeniu w 1992 r. rozpocz±ł służbę w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim na stanowisku dowódcy sekcji. Od 30 listopada 1992 r. przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju, gdzie zostaje mianowany na stanowisko oficera ds. liniowych. Następnie, 1 paĽdziernika 1994 r. powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego Państwowej Straży Pożarnej, a po wej¶ciu w życie przepisów wprowadzaj±cych reformę administracyjn±, na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Od 10 paĽdziernika 2006 r. młodszemu brygadierowi Krzysztofowi Michońskiemu powierzono pełnienie obowi±zków komendanta powiatowego, a od 7 grudnia 2006 r. powołano na to stanowisko.
Regularnie awansowany w stopniu, ostatni awans do stopnia starszego brygadiera w 2013 r.
Przez większ± czę¶ć trwaj±cej 29 lat służby zajmował stanowiska zwi±zane z zarz±dzaniem i administrowaniem wymagaj±ce znacznej wiedzy fachowej, jak i znajomo¶ci przepisów prawa. Realizuj±c zadania zastępcy komendanta rejonowego, a następnie powiatowego nadzorował pracę pionu operacyjnego oraz logistycznego. W tym okresie był zaangażowany w bież±ce remonty Komendy oraz wymianę sprzętu transportowego, a w latach 2004 -2006 bezpo¶rednio nadzorował rozbudowę i modernizację obiektów Komendy.
Po objęciu stanowiska Komendanta Powiatowego dokończył inwestycję zwi±zan± z rozbudow± i modernizacj± obiektów Komendy oraz przeprowadził kompleksowy remont w czę¶ci obiektów nie objętych wcze¶niejsz± inwestycj±. Aktywnie zabiegał o pozyskanie ¶rodków na zakupy pojazdów i sprzętu pożarniczego wykorzystuj±c zarówno dofinansowanie z budżetu państwa jak i ¶rodki unijne. Dzięki temu udało się zakupić, m.in.:
¦redni samochód ratowniczo-ga¶niczy Mercedes,
Lekki samochód rozpoznawczo - ratowniczy Ford Ranger
Ciężki samochód ratowniczo-ga¶niczy MAN TGM
Lekki samochód kwatermistrzowski Ford Transit
¦redni samochód ratowniczo-ga¶niczy Tatra
Samochód specjalny - podno¶nik hydrauliczny z drabin± SH-25 na podwoziu MAN
Lekki samochód operacyjny Suzuki Grand Vitara
Mikrobus marki Ford Custom

W okresie kierowania Komend± przez st. bryg. Krzysztofa Michońskiego osi±gnięto pełne normatywne wyposażenia w zakresie sprzętu do wszystkich rodzajów ratownictwa na poziomie podstawowym oraz pełnię wyposażenia ratowników w ¶rodku ochrony indywidualnej. Bardzo mocno zaangażowany w poprawę wyposażenia OSP. Wspierał działania w celu pozyskiwania ¶rodków na zakup pojazdów pożarniczych. W tym okresie, tylko z udziałem ¶rodków unijnych, OSP zakupiło ł±cznie 13 samochodów ratowniczo - ga¶niczych. Dzięki wła¶ciwemu rozdziałowi i nadzorowi przy wykorzystaniu ¶rodków z budżetu państwa dla jednostek KSR-G jednostki z naszego powiatu, jako pierwsze w województwie, osi±gnęły wyposażenie zgodne z normatywem.

W dowód uznania za osi±gnięcia w służbie odznaczany:
Krzyżem Zasługi w 2014 r
"Medalem Srebrnym za Długoletni± Służbę" w 2015 r.
br±zow± odznak± "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" w 2010 r.
srebrn± odznak± "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" w 2015 r.
Br±zowym Medalem Za Zasługi dla Obronno¶ci Kraju w 2003 r.
Br±zowym, srebrnym oraz złotym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa".
Złotym Znakiem Zwi±zku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 2013 r.
Odznak± za zasługi dla Zwi±zku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w 2013 r.
Odznak± za zasługi dla Zwi±zku Kombatantów RP i Byłych WięĽniów politycznych w 2010 r.
Odznak± Honorow± PCK IV stopnia w 2009 r.
Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej w 2007 r.

Wielokrotnie wyróżniany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie nagrodami pieniężnymi, a w 2015 r. dyplomem uznania przez Komendanta Głównego PSP.

Red.
REKLAMA
Oceń:
0 głosów
Komendant Michoński pożegnał się ze służb±, 0 out of 5 based on 0 ratings
Red. dodany
 
Odsłon: 6772
Dodaj zdjęcie

Waszym zdaniem (3)

Podaj login i hasło:
Login:
Hasło:
Skomentuj na forum:
Zarejestruj się
Jeste¶ już zarejestrowany na bilgorajska.pl? Zaloguj się
Imie lub nazwa:
Tre¶ć komentarza:
Przepisz niebieski tekst z obrazka wyżej:
Na forum istnieje możliwo¶ć oceny wypowiedzi, można oddawać głosy pozytywne jak i negatywne.
Ostatnio dodane komentarze
PL
11c-984
~ Jan   Proszę bardzo. 29 lat pracy z tego 5 lat to nauka w Szkole pożarnictwa i już emerytura kilka tysięcy złotych. A gdzie Gienia Tokarska co nam wiek podwyższyła do 67 lat. Nic nie mówi? S± równi i równiejsi? PSL-owska , zdegenerowana kliko. Wszyscy niech pracuj± do 67 lat. Po 30 latach w pożarnictwie przenie¶ć takiego go¶cia do odbierania telefonów i wydawania dyspozycji, pisania planów szkoleń itd, może też prowadzić zajęcia z ochrony p-poż i niech zap..la do 67 lat. Jak intelektualnie podupadnie to niech bierze miotłę i plac zamiata, albo jesieni± li¶cie zgrabia i niech do 67 lat zbiera ten kapitał emerytalny. W społeczeństwie narasta przekonanie, że z tymi, uprzywiliowanymi ponad miarę klikami trzeba post±pić w sposób nagły i drastyczny inaczej będziemy tyrać do ¶mierci. W pierwszej kolejno¶ci z mocy prawa rozwi±zać PSL a jego funkcjonariuszy ¶cigać za zdradę rz±du Jana Olszewskiego. Następnie zabrać się za PIS-lamistów co okradaj± społeczeństwo, żeby niektórym dać na ,,wychowanie" dzieci, wódę, fajki i grilla. Bydlaki z Platformy Oszustów sami sie pozagryzaj±, jak zaczn± trafiać do ancla
28 sierpnia 2016
+2
-1
PL
6bb-cc0
~ logan   i przedluzcie ten apel honoru do Jarka,tez juz dosyc leciwy
27 sierpnia 2016
brak ocen
PL
37f-00b
~ dziadek   bierzcie przykład z człowieka honoru tow.Tokarski,Klecha i im podobni
26 sierpnia 2016
+8
-0
Zgodnie z ustaw± o ¶wiadczeniu usług droga elektroniczna art 14 i 15 (Podmiot, który ¶wiadczy usługi okre¶lone w art. 12-14, nie jest obowi±zany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych) wydawca portalu bilgorajska.pl nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶ć wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczaj±ce wypowiedzi naruszaj±ce prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mog± ponie¶ć z tego tytułu odpowiedzialno¶ć karn± lub cywiln±.
Przy komentarzu niezarejestrowanego użytkownika będzie widoczny jego ZAKODOWANY adres IP. Zaloguj/Zarejestruj się.
reklama
REKLAMA
REKLAMA

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
20 listopada 2021 Biłgoraj
Kontrole straży miejskiej w Biłgoraju. Wykryto nieprawidłowo¶ci
W ostatnim czasie na terenie Biłgoraja prowadzone były kontrole dotycz±ce odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Okazało się, że nie wszyscy przestrzegaj± zasad. Wła¶cicieli nieruchomo¶ci zobowi±zano do usunięcia nieprawidłowo¶ci.
dzisiaj, 11:16 Krasne
Stracił panowanie nad ci±gnikiem i wjechał do rowu
we wtorek, godzina 10:54 Biłgoraj
Zwłoki znalezione w biłgorajskim parku
24 listopada 2021 Biłgoraj
Pół wieku razem
W ¶rodowe popołudnie 24 listopada w Biłgorajskim Centrum Kultury odbyła się uroczysto¶ć Złotych Godów, czyli 50-lecia pożycia małżeńskiego. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i kwiaty wręczył małżeństwom burmistrz Janusz Rosłan.
dzisiaj, 07:22 Aleksandrów
Gospodynie w telewizji ¶niadaniowej
dzisiaj, 11:24 Lubelszczyzna
Padł kolejny rekord. Prawie 30 tys. nowych zakażeń
17 listopada 2021 Biłgoraj
Nadle¶nictwo odpowiada na artykuł pt. "Co dzieje się w lesie?"
Tydzień temu opublikowali¶my artykuł pt. https://bilgorajska.pl/aktualnosc,25196,0,0,0,Co-dzieje-sie-w-lesieOE.html. Przedstawili¶my obawy grupy działaj±cej pod nazw± "Biłgoraj broni swojego lasu". Dzi¶, zgodnie z zapowiedzi± prezentujemy stanowisko Nadle¶nictwa Biłgoraj w tej kwestii.
dzisiaj, 16:37 Biłgoraj
Rozpocz±ł się montaż choinki
we wtorek, godzina 14:39 Biłgoraj
Przedszkole Samorz±dowe nr 2 apeluje o zwrot puszki z pieniędzmi
21 listopada 2021 Biszcza
47-latek usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy
Zarzut nieudzielenia pomocy poszkodowanemu pieszemu usłyszał 47-latek z powiatu pruszkowskiego, który w minion± ¶rodę w Biszczy oddalił się z miejsca wypadku. Pieszy, który dostał się pod koła kierowanego przez niego volkswagena, z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Zatrzymany mężczyzna posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych ponieważ był w przeszło¶ci kilkukrotnie zatrzymywany za prowadzenie pod wpływem alkoholu.
w poniedziałek, godzina 09:06 Łukowa
Wypadek w gminie Łukowa. 4 osoby trafiły do szpitali
dzisiaj, 08:58 Lubelszczyzna
Na drogach zrobiło się ¶lisko. ZDW przygotowany do zimy
w sobotę, godzina 10:07 Tarnogród
"Skarby Tarnogrodu - grodu u bram Roztocza" - wystawa w Tarnogrodzkim O¶rodku Kultury
Grupa EKSPLORATORZY to pasjonaci odkrywcy: Janusz Szabat, Piotr Magoch i Grzegorz Szymanik, którzy w wolnym czasie wnikliwie przeszukuj± miejsca odsłonięte podczas przebudowy drogi nr 835.
we wtorek, godzina 09:19 Kraj
Od jutra nowe obostrzenia
w niedzielę, godzina 07:17 Gmina Biłgoraj
Spotkanie informacyjne dotycz±ce programu "Czyste powietrze"
dzisiaj, 17:43 Biłgoraj
Rada Miasta Biłgoraja uchwaliła nowe podatki od nieruchomo¶ci?
Kwesti± zmiany wysoko¶ci stawek podatkowych, obowi±zuj±cych na terenie Biłgoraja zajęli się radni Rady Miasta podczas sesji, która odbyła się w ¶rodowe popołudnie 1 grudnia. Skutkiem finansowym na być większy wpływ do budżetu miasta o 1,5 mln zł w skali roku. Nie obeszło się bez dyskusji na ten temat. Przeciwni podwyżce byli radni PiS.
w niedzielę, godzina 11:13 Biłgoraj
Już podjęto działania w kierunku przebudowy autodromu
18 listopada 2021 Zwierzyniec
Wypadek na trasie 858. Nie żyje mieszkanka gminy Tereszpol
w poniedziałek, godzina 17:59 Biłgoraj
Wykład ministra Czarnka w Biłgoraju
W poniedziałkowe popołudnie 29 listopada, w sali katechetycznej przy ko¶ciele pw. ¦w. Jana Pawła II w Biłgoraju odbyło się spotkanie z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem. Tematem rozmowy była suwerenno¶ć kraju. - Warunkiem suwerenno¶ci narodu jest niepodległo¶ć państwa - mówił minister.
w poniedziałek, godzina 13:08 Biłgoraj
Co mieszkańcy Biłgoraja my¶l± na temat ¶wi±tecznych ozdób?
w pi±tek, godzina 10:12 Gmina Biłgoraj
Pensja wójta w górę
 
telRedakcja telefon

533 188 100

alarmSkrzynka alarmowa

alert@bilgorajska.pl

emailRedakcja e-mail

redakcja@bilgorajska.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone bilgorajska.pl Projekt graficzny CePixel wykonanie eball hosting home.pl